Machtiging Vriend 
Agenda | Contact
Volg ons ook op
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube
 *
 *
 *
 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
06-12345678
Verleent hierbij aan Stichting Schouwburg Amstelveen tot wederopzegging een machtiging om jaarlijks het hierboven aangegeven bedrag/bedragen af te schrijven.
 *
 *
--
Dag - Maand - Jaar
 *

Stichting Schouwburg Amstelveen
Stadsplein 100
1181 ZM Amstelveen
Tel. nr.: 020-547 51 75

Incassant ID: NL68ZZZ341070480000
IBAN: NL15 INGB 0003 3036 67

Voor wijzigen of opzeggen van uw machtiging neemt u contact op met: vriend@schouwburgamstelveen.nl.